ZONNE-ENERGIE

ZONNESTRALING EN ZONNE-ENERGIE

Voor uw hernieuwbare energie kunt u bij MVH terecht.

In België levert de zon op jaarbasis een gemiddeld vermogen van ongeveer 1000 kWh per m², wat overeenkomt met de energiewaarde van ongeveer 100 liter stookolie of 100 kubieke meter aardgas. Het is ook belangrijk om te weten hoeveel zonne-energie er in totaal beschikbaar is, want dat verschilt naargelang de locatie. Zo bedraagt de totale jaarlijkse zonnestraling in Oostende 1051 kWh/m²/jaar, in Ukkel 959 en in Saint-Hubert 966 kWh/m²/jaar.

Er zijn verschillende manieren om gebruik te maken van zonne-energie, namelijk via thermische of vlakke systemen:

THERMISCHE ZONNECOLLECTOREN

Een manier is dus een installatie met thermische zonnecollectoren. Een zonnecollector is een apparaat dat zonlicht omzet in warmte (voor omzetting van zonlicht naar elektriciteit zie hieronder). Deze thermische warmte kan vervolgens gebruikt worden voor het verwarmen van ruimtes of sanitair water, maar ook voor de ondersteuning van een verwarmingssysteem. De warmte wordt meegenomen naar een boiler door een vloeistof die door de collector loopt. De boiler is nodig omdat de vraag naar warm water en het aanbod ervan natuurlijk niet altijd gelijk lopen. In de boiler wordt de warmte van het collectorwater via een warmtewisselaar overgebracht naar het leidingwater. Omdat het water niet altijd een voldoende hoge temperatuur heeft (bv in de winter en tussenseizoenen), is er ook een naverwarmer (op gas of elektriciteit) nodig om het water op de gewenste temperatuur te brengen.

VLAKKE ZONNECOLLECTOREN

Een vlakke collector bestaat uit een ondiepe bak (diepte +/-9 cm), waarin de verschillende onderdelen in lagen zijn aangebracht: een lichtdoorlatende glazen afdekplaat, een absorber en isolatiemateriaal. De absorber bestaat uit koperen buizen waardoor een vloeistof stroomt, normaal gezien water, al dan niet vermengd met additieven. Wanneer de zon op de plaat schijnt, wordt de lucht in de bak verwarmd en door die warme lucht stijgt de temperatuur van de absorber en wordt de warmte afgegeven aan het water. Achter de absorber zorgt isolatiemateriaal ervoor dat de warmteverliezen beperkt blijven. Dat materiaal is hittebestendig tot 200 °C. Aan de voorzijde van de absorber zou de wind voor warmteverlies kunnen zorgen. Maar doordat de absorber afgedekt is met een glasplaat wordt dat vermeden.

VACUÜM ZONNECOLLECTOREN

Een vacuüm buis isoleert nog beter dan materialen zoals glaswol. Vacuüm zonnecollectoren hebben daarom minder stralingsverlies dan vlakke collectoren, vooral bij hoge temperaturen. Nog een voordeel van vacuümbuizen is dat de plaatsing minder kritisch is. Voor hetzelfde oppervlak zijn vacuümsystemen meestal wel wat duurder, maar de opbrengst is hoger. Er zijn verschillende types vacuüm collectoren.

VOORDELEN VAN VACUÜMBUIS ZONNECOLLECTOREN
Vacuümbuis zonnecollectoren warmen op veel kortere tijd op en bieden een veel hoger rendement bij grote temperatuurverschillen met de buitenlucht dan vlakke zonnecollectoren. Dus ook als het in de winter vriest, wordt er voldoende warmte opgenomen als er een beetje zonlicht is. Daarnaast functioneren deze zonnecollectoren ook goed op diffuus licht, dat wil zeggen als de zon door wolken heen schijnt. Het grootste voordeel van deze collectoren is het gebruik van vacuüm, wat ze minder afhankelijk maakt van de buitentemperatuur.